english >
Szociális Jogok Európai Pillére IV.

A Szociális Jogok Európai Pillérének értelmében külön elő kell segíteni, hogy az esélyegyenlőség az alulreprezentált csoportok tagjainak esetében is érvényre jusson.https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hu

    Copyright ©‎ Baltazár Színház Alapítvány, 2014. minden jog fenntartva (all rights reserved) | design: Hübner Dorka | fejlesztette: BrandAvenue |